Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2021-07-20

Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank cho vay vay thế chấp lãi suất từ 7%/năm

Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Để được vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện và thực hiện thủ tục nhất định.

Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Agribank không chỉ nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn khẳng định mình là ngân hàng có sự lớn mạnh về đầu tư vốn, tài chính cho vay dành cho khách hàng.

Bạn đang đọc:

Vay vốn ngân hàng Agribank được xem như là một giải pháp và lựa chọn tối ưu cấp bách khách hàng cần nguồn vốn. Lãi suất vay thế chấp từ 7%/năm. Vay tín chấp tiêu dùng cá nhân theo lương không cần thế chấp tài sản, không cần bảo lãnh của đơn vị đang công tác.

=>> Vay tiêu dùng cá nhân không thế chấp, Vay tiêu dùng lãi suất thấp

Khách hàng vay vốn của Agribank

Khách hàng vay vốn của Agribank gồm có những pháp nhân và cá thể Nước Ta như : Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và những tổ chức triển khai khác có đủ những điều kiện kèm theo pháp luật của Bộ Luật dân sự ; Cá nhân ; Hộ mái ấm gia đình ; Tổ hợp tác ; Doanh nghiệp tư nhân ; Công ty hợp danh và những pháp nhân và cá thể quốc tế .

Đối tượng cho vay

Ngân hàng Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn tương hỗ mọi nhu yếu vay vốn ship hàng nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, tiêu dùng, Giao hàng đời sống, xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động, … trừ những đối tượng người tiêu dùng mà pháp lý cấm .

Điều kiện Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Để được vay vốn Agribank, người mua phải thỏa mãn nhu cầu một số ít tiêu chuẩn nhất định theo pháp luật của Pháp luật cũng như những pháp luật của Agribank trên nguyên tắc bảo vệ quyền hạn cho cả người mua và ngân hàng :

Thứ nhất, Đối với khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam

Agribank xem xét và quyết định hành động cho vay khi người mua là pháp nhân và cá thể Nước Ta có đủ những điều kiện kèm theo sau :

  • Có năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự theo pháp luật của pháp lý
  • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp .
  • Có năng lực kinh tế tài chính bảo vệ trả nợ trong thời hạn cam kết : Có vốn tự có tham gia vào dự án Bất Động Sản, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, đời sống theo lao lý ; Kinh doanh có hiệu suất cao : có lãi ; trường hợp lỗ thì phải có giải pháp khả thi khắc phục lỗ bảo vệ trả nợ trong thời hạn cam kết ; Không có nợ khó đòi hoặc nợ quá hạn trên 6 tháng tại Agribank .
  • Có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ khả thi và có hiệu suất cao ; hoặc có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp ship hàng đời sống khả thi .
  • Thực hiện những pháp luật về bảo vệ tiền vay theo pháp luật của nhà nước, Ngân hàng nhà nướcViệt Nam và hướng dẫn của Agribank .

Thứ hai, Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài

Khách hàng vay là pháp nhân và cá thể quốc tế phải có năng lượng pháp luật dân sự và năng lượng hành vi dân sự theo pháp luật pháp lý của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá thể đó là công dân .

Thủ tục Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tùy theo loại người mua, phương pháp cho vay, bộ hồ sơ vay vốn gồm có những 3 loại chính : Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế tài chính, Hồ sơ vay vốn. Cụ thể :

Thứ nhất, Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

Hồ sơ pháp lý
Tùy theo mô hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng thanh toán lần đầu phải gửi đến Agribank những sách vở ( bản sao có công chứng ) sau :
– Quyết định xây dựng doanh nghiệp ;
– Điều lệ doanh nghiệp ( trừ doanh nghiệp tư nhân ) ;
– Quyết định chỉ định quản trị Hội đồng quản trị ( nếu có ), Tổng giám đốc ( giám đốc ), kế toán trưởng ; quyết định hành động công nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã ;
– Đăng ký kinh doanh thương mại ;

– Giấy phép hành nghề (nếu có);

Xem thêm:

– Giấy phép góp vốn đầu tư ( so với doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ) ;
– Biên bản góp vốn, list thành viên sáng lập ( công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ) ;
– Các thủ tục về kế toán theo pháp luật của ngân hàng .
Hồ sơ kinh tế tài chính
– Kế hoạch sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ ;
– Báo cáo thực thi kế hoạch sản xuất, kinh doanh thương mại kỳ gần nhất .

Hồ sơ vay vốn
– Giấy ý kiến đề nghị vay vốn ;
– Dự án, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, đời sống ;
– Các chứng từ có tương quan ( xuất trình khi vay vốn ) ;
– Hồ sơ bảo vệ tiền vay theo lao lý .

Thứ hai, Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác

Hồ sơ pháp lý
– Đăng ký kinh doanh thương mại so với cá thể phải ĐK kinh doanh thương mại ;
– Hợp đồng hợp tác ( so với tổ hợp tác ) ;
– Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt ( nếu có ) .
Hồ sơ vay vốn
– Giấy ý kiến đề nghị vay vốn ;
– Dự án, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, đời sống ;
– Các chứng từ có tương quan ( xuất trình khi vay vốn ) ;
– Hồ sơ bảo vệ tiền vay theo lao lý .

Thứ ba, Khách hàng vay nhu cầu đời sống:

  • Giấy ý kiến đề nghị vay vốn .
  • Hồ sơ bảo vệ tiền vay theo pháp luật ( nếu phải thực thi vay vốn có bảo vệ bằng gia tài ) .

Sản phẩm Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp Agribank Hiện Nay

Sản phẩm tín dụng ngân hàng Agribank đối với Khách hàng cá nhân

Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay tín dụng tiêu dùng: Agribank Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn nhỏ, cần tiền gấp
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay hạn mức quy mô nhỏ: Agribank Cho vay dành cho cá nhân, hộ gia đình cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trang trải chi phí sinh hoạt.
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay lưu vụ: Agribank Cho vay dành cho khách hàng sản xuất nông nghiệp còn dư nợ tại Agribank. Theo đó khách hàng có thể kéo dài thêm thời gian vay vốn sang chu kỳ sản xuất tiếp theo
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp: khách hàng sẽ được cho vay vốn để mua thiết bị, máy móc thiết bị trong danh mục máy móc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay ưu đãi lãi suất: Agribank Cho vay cho khách hàng sinh sống và sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động: cho vay cá nhân, hộ gia đình qua các tổ liên kết tới nơi sinh sống.
Ngân hàng Nông nghiệp AgribankCho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn: Agribank Cho vay áp dụng cho khách hàng vay để sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi.
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay thấu chi tài khoản: cho phép khách hàng chi vượt số dư hiện có trong tài khoản.
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống: Agribank Cho vay phục vụ đa dạng các nhóm khách hàng cần vốn cho mục đích tiêu dùng
Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh: cho vay đa dạng đối tượng khách hàng cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm tín dụng ngân hàng Agribank đối với Vay khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Agribank Cho vay hợp vốn: Agribank Cho vay tài trợ một phần cho các phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Ngân hàng Agribank Cho vay ưu đãi xuất khẩu: Ngân hàng Agribank Cho vay hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu mua nguyên liệu, sản xuất hàng hóa.
Ngân hàng Agribank Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh: NH Agribank Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn để mua sắm máy móc, đầu tư nhà xưởng.
Ngân hàng Agribank Cho vay theo hạn mức tín dụng: Agribank Cho vay Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong ngắn hạn
Ngân hàng Agribank Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản: Cho phép doanh nghiệp chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán.
Ngân hàng Agribank Cấp hạn mức tín dụng dự phòng: doanh nghiệp được Agribank cấp trước một khoản tiền để dự phòng chi phí cho dự án kinh doanh vượt dự toán ban đầu.

Có thể bạn chăm sóc : Vay tín chấp Agribank

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp về Vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nếu bạn có nhu cầu vay vốn nhanh, thủ tục đơn giản, giải ngân ngay trong ngày thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm:

Vay tín chấp theo lương chuyển khoản

Vay tín chấp theo lương chuyển khoảny lên tới 15 lần lương, số tiền vay lên tới 900 triệu không cần thế chấp ngân hàng gia tài, lãi suất vay tặng thêm từ 0,6 / tháng=> >> Xem thêm : Vay tín chấp theo lương giao dịch chuyển tiền

Source:
Category: