Địa chỉ Bitcoin (wallet address Bitcoin) là gì? – Bitcoin dùng để làm gì? Các loại tiền ảo phổ biến nhất tại Tiếng Việt!

Bất cứ ai sử dụng bitcoin đều có thể tạo một ví bitcoin để lưu trữ bitcoin của mình (Bitcoin wallet). Khi mở ví, người dùng sẽ được cung cấp 1 hoặc nhiều địa chỉ công khai dùng để cho người khác có thể gửi tiền vào địa chỉ đó.

Địa chỉ Bitcoin (wallet address Bitcoin) là gì? - Bitcoin dùng để làm gì? Các loại tiền ảo phổ biến nhất tại Tiếng Việt!

[external_link_head] [external_link offset=1]

Tài khoản Bitcoin là gì? Địa chỉ Bitcoin (Bitcoin address) là gì?

Mỗi tài khoản Bitcoin được biểu diễn dưới dạng 1 ví Bitcoin. Mỗi ví Bitcoin bao gồm địa chỉ Bitcoin công khai (hash của public key) và khóa riêng tư (private key). Một địa chỉ có 160 bit dữ liệu, vì vậy có thể tạo ra tổng cộng 2160 địa chỉ Bitcoin – tương đương 1048 địa chỉ. Ngoài ra địa chỉ còn bao gồm 4 byte checksum nên xác suất mạng lưới chấp nhận địa chỉ Bitcoin gõ sai cực kỳ thấp.

Bitcoin địa chỉ ( Bitcoin address) là 1 dãy gồm 34 ký tự ngẫu nhiên có dạng: 1HHFZqnYeGtpv3VWRQeSw937Sjr97Yr4D5. Dãy ký tự này được dùng như 1 mã số tài khoản ngân hàng để người dùng có thể giao dịch mua bán, chuyên, nhận Bitcoin. 

Địa chỉ Bitcoin (wallet address Bitcoin) là gì? - Bitcoin dùng để làm gì? Các loại tiền ảo phổ biến nhất tại Tiếng Việt!

[external_link offset=2]

Địa chỉ Ví Bitcoin hay gọi tắt là địa chỉ Bitcoin chính là cái địa chỉ để người khác có thể chuyển Bitcoin cho bạn, bạn có thể hiểu đơn giản nó giống như số tài khoản ngân hàng vậy, hay đơn giản hơn là giống như địa chỉ nhà hay địa chỉ email vậy, muốn người khác gửi hàng đến nhà bạn thì phải cung cấp địa chỉ nhà cho họ, muốn gửi email với nhau phải biết địa chỉ email của nhau.

[external_footer]