Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị

Thời gian khấu hao máy móc thiết bị được tính theo nhiều phương pháp khác nhau, tùy theo mục đích và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong đó khấu hao là quá trình khấu trừ tổng chi phí máy móc, thiết bị hoặc bất cứ vật dụng đắt tiền nào mà doanh nghiệp đã bỏ ra. Thay vì khấu trừ tất cả các chi phí trong vòng 1 năm tính thuế, các doanh nghiệp sẽ tiến hành khấu hao theo mức thời gian nhất định. 

[external_link_head]

Cách xác định thời gian khấu hao thiết bị

Công thức thời gian khấu hao thiết bị theo đường thẳng

Định nghĩa: Một trong những cách khấu hao máy móc thiết bị sản xuất chính là khấu hao đường thẳng. Đây được xem là cách tính toán khấu hao nhanh nhất, đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất. 

Hình thức tính toán này được dùng để khấu hao tài sản cố định tại các doanh nghiệp. Khấu hao đường thẳng phân phân chia giá trị đồng tiền đồng đều trong thời gian sử dụng tài sản. 

Đối tượng: Cách doanh nghiệp nhỏ có quy trình kế toán đơn giản, có thể có hoặc không có kế toán hoặc cố vấn thuế để xử lý thuế. 

Công thức: (Chi phí tài sản - Giá trị còn lại) / Thời gian sử dụng hữu ích

Cách hoạt động: Doanh nghiệp chia chi phí của tài sản trừ đi giá trị còn lại cho thời gian sử dụng. Điều đó quyết định số tiền khấu hao bạn khấu trừ mỗi năm.

Ví dụ: 

Doanh nghiệp mua một thiết bị X với giá 10.000 đô la. Giá trị còn lại của nó là 500 đô la và tài sản có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm.

Công thức: (Chi phí tài sản – Giá trị còn lại) / thời gian sử dụng hữu ích: (10.000 – 500) / 10 = 950 đô la

[external_link offset=1]

Do đó, doanh nghiệp sẽ khấu trừ $ 950 từ giá trị của thiết bị mỗi năm trong 10 năm.

Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị
Cách xác định thời gian khấu hao thiết bị và công thức tính

Công thức khấu hao số dư giảm dần hai lần

Định nghĩa: Công thức tính toán thời gian khấu hao máy móc thiết bị khác được nhiều doanh nghiệp lựa chọn chính là khấu hao số dư giảm dần hai lần. Phương pháp này cho phép doanh nghiệp ghi giảm giá trị tài sản trong vòng vài ngày sau khi mua tài sản đó.

Đối tượng: Các doanh nghiệp mong muốn thu hồi được nhiều giá trị tài sản hơn trong giai đoạn đầu.

Công thức: (2 x tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng) x (giá trị ghi sổ đầu năm)

Cách hoạt động: Đối với cách tính thời gian khấu hao máy móc thiết bị này, trong năm đầu tiên khấu hao tài sản, doanh nghiệp sẽ lấy gấp đôi số tiền nhận được theo phương pháp đường thẳng. Trong những năm tiếp theo, sẽ áp dụng tỷ lệ khấu hao đó cho giá trị ghi sổ còn lại của tài sản thay vì nguyên giá của nó. 

Ví dụ: 

Sử dụng ví dụ thiết bị X để khấu hao đường thẳng ở trên. Vì tài sản được khấu hao trong 10 năm nên tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng của nó là 10%. Trong năm đầu tiên của vòng đời 10 năm hữu ích thiết bị X, phương trình như sau:

Công thức: (2 x tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng) x giá trị sổ sách đầu năm = (2 x 0,10) x 10.000 = 2.000 đô la

Doanh nghiệp sẽ giảm giá trị của thiết bị X với giá 2.000 đô la trong năm đầu tiên. Bây giờ, giá trị ghi sổ của thiết bị X là $ 8.000.

Do đó, phương trình của năm thứ hai như sau: (2 x 0,10) x 8.000 = 1.600 USD

Nay cả khi giảm trừ 2.000 đô la trong năm đầu tiên, doanh nghiệp chỉ giảm trừ 1.600 đô la trong năm thứ hai. Trong năm mất giá cuối cùng của thiết bị X, doanh nghiệp sẽ giảm được $ 268. 

Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị
Công thức khấu hao số dư giảm dần hai lần

Tổng khấu hao hàng năm

Định nghĩa: Tổng khấu hao hàng năm (Sum-of-the-year’s-digits – SYD) là một phương pháp xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị khác được doanh nghiệp sử dụng. Hình thức này cho phép doanh nghiệp khấu hao nhiều hơn chi phí của tài sản trong những năm đầu của thời gian sử dụng và ít hơn trong những năm sau đó.

Đối tượng: Các doanh nghiệp muốn thu hồi nhiều giá trị hơn từ tài sản, nhưng mức phân bổ của tài sản đó hơi nhiều hơn mức phân phối cho phép theo phương pháp số dư giảm dần.

Công thức: (Tuổi thọ còn lại / SYD) x (Chi phí tài sản - Giá trị còn lại)

Cách hoạt động: Để tính khấu hao SYD, doanh nghiệp cộng các chữ số trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản để tạo ra một phân số sẽ áp dụng cho mỗi năm khấu hao. Ví dụ, SYD cho một tài sản có thời gian sử dụng hữu ích trong 5 năm là 15: 0976080346 = 15.

[external_link offset=2]

Ví dụ: 

Ví dụ thiết bị X có giá 10.000 đô la, có giá trị còn lại là 500 đô la và sẽ mất giá trong thời gian sử dụng 10 năm. Đối với thời gian sử dụng 10 năm của thiết bị, cộng các chữ số sẽ giống như sau: 0976080346 + 6 + 0976080346 = 55

Năm đầu tiên bạn khấu hao bằng phương pháp SYD, phương trình sẽ giống như sau:

Công thức: (tuổi thọ còn lại / SYD) x (chi phí tài sản – giá trị còn lại) = (10/55) x (10.000 – 500) = 1.727 đô la

Do đó, trong năm đầu tiên sẽ giảm 1.727 đô la.

Hãy nhớ rằng tuổi thọ còn lại của thiết bị X sẽ tăng gấp đôi mỗi năm, vì vậy trong năm khấu hao thứ hai, phương trình của bạn sẽ giống như sau:

(9/55) x (0976080346) = 1.555 đô la

Trong năm khấu hao cuối cùng của bạn, bạn phải giảm trừ $ 173. 

Tham khảo thêm:

Khấu hao thiết bị là gì? Những cách tính giảm khấu hao máy móc thiết bị cần biết

Quy trình quản lý sử dụng máy móc thiết bị quan trọng nhất

Doanh nghiệp đã hiểu đúng về quy trình quản lý máy móc thiết bị?

Thiết bị máy móc gặp sự cố: Lối đi cho doanh nghiệp nước giải khát

Thực trạng máy móc thiết bị hiện nay trong các doanh nghiệp

[external_footer]