Trái phiếu đồng niên (Annuity) là gì? Phân loại trái phiếu đồng niên

Trái phiếu đồng niên (tiếng Anh: Annuity) là một sản phẩm tài chính chỉ trả một dòng thanh toán cố định cho một cá nhân.

Trái phiếu đồng niên (Annuity) là gì? Phân loại trái phiếu đồng niên

[external_link_head]

Hình minh họa

Trái phiếu đồng niên (Annuity)

Khái niệm

Trái phiếu đồng niên hay niên kim trong tiếng Anh là Annuity.

[external_link offset=1]

Trái phiếu đồng niên (Annuity) là một sản phẩm tài chính chỉ trả một dòng thanh toán cố định cho một cá nhân. Những sản phẩm tài chính này chủ yếu được sử dụng như một nguồn thu nhập cho người về hưu. Trái phiếu đồng niên được tạo lập và bán bởi các tổ chức tài chính, nơi chấp nhận và đầu tư quĩ từ các cá nhân.

Khoảng thời gian khi một trái phiếu đồng niên được tài trợ và trước khi xuất chi được gọi là giai đoạn tích lũy. Sự thanh toán diễn ra đúng trong hợp đồng.

Đặc điểm

Trái phiếu đồng niên được tạo ra để trở thành một phương tiện đáng tin cậy đảm bảo dòng tiền ổn định cho một cá nhân trong những năm tháng nghỉ hưu của họ và để giảm bớt nỗi lo về rủi ro tuổi thọ hoặc để tài sản của một cá nhân tồn tại lâu hơn.

Trái phiếu đồng niên cũng được tạo ra để biến một khoản tiền đáng kể trở thành dòng tiền ổn định, chẳng hạn như đối với những người trúng giải thưởng tiền mặt lớn từ một vụ kiện hoặc trúng xổ số.

Kế hoạch lương hưu phúc lợi và An sinh xã hội là hai ví dụ về các trái phiếu đồng niên được bảo đảm trọn đời trả cho người về hưu một dòng tiền ổn định cho đến khi họ qua đời.

[external_link offset=2]

Phân loại trái phiếu đồng niên

Trái phiếu đồng niên được phân loại thành: trái phiếu đồng niên cố định (Fix Annuity) và trái phiếu đồng niên thả nổi (Variable Annuity).

Trái phiếu đồng niên cố định (Fix Annuity) cung cấp các khoản thanh toán cố định cho người nắm giữ trong suốt thời hạn của hợp đồng. Việc này thường kết thúc khi người thụ hưởng dòng niên kim qua đời. Công ty phát hành sẽ đảm bảo chi trả cả gốc lẫn lãi.

Trái phiếu đồng niên thả nổi (Variable Annuity) cho phép chủ sở hữu nhận được dòng tiền lớn hơn trong tương lai nếu các khoản đầu tư của quĩ trái phiếu đồng niên thực hiện tốt và nhận được ít hơn nếu các khoản đầu tư của quĩ hoạt động kém. Điều này cung cấp một dòng tiền kém ổn định hơn so với trái phiếu đồng niên cố định nhưng cho phép người lập niên thu được lợi ích từ lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư của quĩ.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com) [external_footer]