Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Công ty Cổ Phần Làm Cha Cần Cả Đôi Tay đã nêu ra những điều khoản dưới đây để quý khách hàng sẽ có thể hiểu rõ và tuân thủ đúng nhằm phù hợp cho hai bên. Chúng tôi luôn muốn làm đúng nhằm giúp khách hàng có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Nhằm bảo đảm chính xác những dịch vụ chúng tôi đã cung cấp. Tại đây chúng tôi sẽ đề ra Chính sách về dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://lamchacancadoitay.vn/“) bạn được được coi như là tự nguyện chấp nhận những Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

Lamchacancadoitay.vn cho phép bạn xem và download các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Trong trang web này sẽ không có gì là được hiểu như trao bằng estoppels, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của lamchacancadoitay.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba . Trang web này và nội dung của nó gồm có các nội dung không bị hạn chế, các biểu tượng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thnah, html sẽ không được tái bản, sao chép hoặc bổ sung bằng bất kỳ phương thức nào khi không có sự đồng ý của lamchacancadoitay.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này không được xem như một giao dịch bán hay mời chào bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được cung cấp miễn phí với mục đích thông báo sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp liên quan giữa lamchacancadoitay.vn và bạn cả. Các Links trên website này cũng có thể dẫn tới các dịch vụ, các đại lý hoặc các trang không hoặc động của chúng tôi. Và chúng tôi cũng khong bảo đảm rằng hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện những thông tin được đưa trên website này, hay bất cứ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một vài links đến những website khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, cũng có thể đưa nội dung cho phù hợp với tất cả mọi người, theo sau đó links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận những Điều khoản được dùng trên websites mà bạn truy cập vào. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba có liên quan và không kiểm soát cũng như chịu trách nhiệm cho những trang links đến này, hay nội dung từ họ. Công ty chúng tôi không đồng ý với thông báo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi dùng những cố gắng hợp pháp gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh từ ngày đăng trên trang web, ngoài ra chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng tài liệu sẽ đầy đủ và chính xác về các lỗi đánh máy cũng như nội dung đó có đang đúng thời điểm hiện tại hay không. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Do công ty chúng tôi không thường xuyên cập nhật nội dung thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một số sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

Lamchacancadoitay.vn được điều hành và duy trì bởi công ty Cổ Phần Làm Cha Cần Cả Đôi Tay và bạn đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng cùng việc sử dụng chúng trên website này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không cần tham khảo đến sự lựa chọn của các quy định pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, hành động hay pháp lý vấn đề phát sinh khi các bạn sử dụng website này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp từ cơ quan quản lý có thẩm quyền lúc bạn đang tham gia vào website này và các bạn đã hiểu rằng các bạn sẽ không thể truy cập hay dùng thông tin của website một cách trách nhiệm về vấn đề vi phạm luật.

Mọi thông tin các bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công ty: Cổ Phần Làm Cha Cần Cả Đôi Tay

Email: lamchacancadoitay.vn@gmail.com
Website:https://lamchacancadoitay.vn