Dễ dàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trực tuyến


4 CÁCH THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG NHANH CHÓNG

I. Thanh toán chuyển khoản từ tài khoản thanh toán Citibank

  Thực hiện thanh toán chuyển khoản với 3 bước đơn giản trên ứng dụng Citi Mobile® App hoặc ngân hàng trực tuyến Citibank® Online tại đây.

  [external_link_head]

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Citi Mobile® và nhấp vào mục thẻ tín dụng.
 • Bước 2: Chọn thẻ Quý khách muốn thanh toán và nhấp “Thanh toán thẻ”.
 • Bước 3: Chọn khoản thanh toán mong muốn và nhấp “Thanh toán”.

Dễ dàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trực tuyến

II. Thanh toán chuyển khoản từ ngân hàng khác*

 • Tên người thụ hưởng là họ tên đầy đủ được in trên thẻ tín dụng của Quý khách
 • Số tài khoản ngân hàng thụ hưởng là 16 chữ số in trên mặt thẻ tín dụng của Quý khách
 • Ngân hàng thụ hưởng là Ngân hàng Citibank, N.A – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Hà Nội.

* Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin về người thụ hưởng và số tài khoản để đảm bảo tính chính xác trước khi xác nhận giao dịch.

* Tất cả những giao dịch chuyển khoản/ thanh toán thực hiện trước 3 giờ chiều trong ngày làm việc sẽ được ghi có vào ngày làm việc tiếp theo.

* Tất cả những giao dịch chuyển khoản/ thanh toán thực hiện sau 3 giờ chiều ngày làm việc, hoặc ngoài ngày làm việc sẽ được ghi có sau 2 ngày làm việc tiếp theo.

III. Thanh toán tại MÁY nộp tiền mặt (CDM) hoạt động 24/7

Các máy nộp tiền mặt hiện tại đặt tại Ngân hàng Citibank, N.A., chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội. Vào đây để xem địa chỉ vị trí máy nộp tiền.

[external_link offset=1]

Dịch vụ thanh toán dư nợ của Thẻ tín dụng tại máy CDM sẽ yêu cầu Quý khách sử dụng thẻ vật lý và nhập Mã PIN Thẻ tín dụng khi giao dịch.

Cách Tạo Mã Pin Cho Thẻ Tín Dụng

 • Buớc 1: Đăng nhập ứng dụng Citi Mobile® >> Chọn Thẻ tín dụng.
 • Buớc 2: Nhấn “Quản lý thẻ” >> Chọn “ATM PIN”.
 • Buớc 3: Tạo mã PIN riêng của Quý khách.

Dễ dàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trực tuyến

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong trường hợp chủ tài khoản không thanh toán hoặc thanh toán không đủ Số tiền thanh toán tối thiếu vào Ngày đến Hạn thanh toán, chủ tài khoản có thể bị phân loại lên nhóm nợ cao hơn theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

IV. Thanh toán tại các địa điểm Payoo hoạt động 24/7

Thanh toán hoá đơn Thẻ tín dụng Citi bằng tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi 24/7 với hơn 4.000 địa điểm cùng Payoo.

Dễ dàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trực tuyến

Các chuỗi cửa hàng hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng Citi:

Dễ dàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trực tuyến

Để tìm địa điểm Payoo, hãy nhấp vào đây.

[external_link offset=2]

Hãy mang Thẻ tín dụng Citi đến địa điểm Payoo, quẹt thẻ tại máy POS và chọn số tiền muốn thanh toán.

Số Tiền Thanh Toán

Min: Số tiền thanh toán tối thiểu hoặc 50.000 VNĐ (tùy theo mức nào cao hơn)

Max: Số dư hiện tại hoặc 0976080346 VNĐ (tùy theo mức nào thấp hơn)

 • Số tiền thanh toán nhỏ hơn Min hoặc lớn hơn Max sẽ bị từ chối tại quầy.

Thời Gian

 • Thanh toán sẽ đuợc ghi nhận sau 2 ngày làm việc.
 • Nếu thanh toán từ 16:00 trở đi thì khoản thanh toán sẽ đuợc ghi nhận sau 3 ngày làm việc.

Số Lượng Giao Dịch

Tối đa 2 giao dịch mỗi ngày cho mỗi thẻ tín dụng. [external_footer]