Công thức và cách quy đổi giá vàng thế giới ra vàng Việt Nam

Để biết mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới theo từng thời điểm thì phải làm thế nào? Đây là câu hỏi rất nhiều người muốn biết và dưới đây là cách quy đổi giá vàng thế giới và giá vàng trong nước.

Tùy theo từng thời điểm giá vàng lên xuống, cứ theo cách tính dưới đây chúng ta sẽ biết được giá vàng trong nước cao hơn thế giới bao nhiêu.

[external_link_head]

Cách quy đổi giá giá vàng thế giới ra vàng Việt Nam: 

Trước khi quy đổi giá vàng thế giới và vàng trong nước thì chúng ra phải xác định được đơn vị đo lường, xác định tuổi vàng rồi sau đó mới áp dụng công thức quy đổi.

Về đơn vị đo lường, trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng) hoặc là chỉ. Theo đó, 1 cây vàng nặng 37,5 gram. 1 chỉ bằng 3.75 gram (tương đương với 1/10 cây vàng). Còn trên thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là troy, ounce (ký hiệu oz).

[external_link offset=1]

Về tuổi vàng, theo cách gọi của người dân Việt Nam thì tuổi vàng chính là hàm lượng vàng/10. Ví dụ: 1 lượng vàng 7 tuổi rưỡi = 1 lượng vàng 75% có 0.7500 lượng vàng nguyên chất trong đó.

Trên thị trường thế giới, tuổi vàng được gọi là Kt (karat). Theo đó, 1 Kt = 1/24 x 100 = 0976080346 x 100 = 0976080346

Ví dụ: Vàng 24 Kt = 24 x 0976080346 = 99.99

Khi đã xác định rõ đơn vị đo lường và tuổi của vàng, chúng ta sẽ thực hiện quy đổi theo công thức quy đổi như sau:

Quy đổi đơn vị tính gram – oz (troy/ounce): 1 troy/oz = 0976080346 grams. Có nghĩa là 1 lượng (37.5g) = 37.5/0976080346 oz = 1.20565 oz hay 1 oz = 0.82945 lượng.

Như vậy, công thức tính giá vàng là:

Giá TN = (Giá TG + phí vận chuyển + phí bảo hiểm) x (1 + thuế NK) : 0.82945 x tỉ giá USD/VND

Ví dụ: Phí vận chuyển: 0.75$/ 1 ounce; Bảo hiểm: 0.25$/1 ounce; Thuế nhập khẩu: 1%; Phí gia công: 40.000 đồng/lượng.

[external_link offset=2]

Chúng ta tính như sau: 1 lượng SJC = [(Giá thế giới + 1) x 1.01 : 0.82945 x tỷ giá đô la] + 40.000 đồng hoặc 1 lượng SJC = [(Giá thế giới + 1) x 1.20565 x 1.01 x tỷ giá đô la] + 40.000 đồng.

Như vậy, dựa theo bảng giá vàng các công ty vàng niêm yết ở trên chúng ta có thể dùng công thức tính giá vàng này để biết được mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước cụ thể bao nhiêu.

Theo PV

Infonet [external_footer]