Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ đảm bảo bảo mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu của những người truy cập vào web thích hợp theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra những loại thông tin nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới những quyền lợi bạn thừa hưởng liên quan đến bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Những thông tin cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi sẽ bảo đảm thông tin cá nhân của bạn chỉ được lưu trữ khi bạn tự nguyện đưa các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này được hiểu là bạn biết rõ ràng doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Lúc bạn đưa thông tin cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa là các bạn đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của các bạn cho chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Không những thế, 1 số vấn đề vì tính đặc thù, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) các bạn có thể liên lạc cho chúng tôi theo thông tin từ chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu các bạn đã cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web lamchacancadoitay.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia nhằm mục đích điều hành quản lý và cải thiện website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web lamchacancadoitay.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ và nhà cung cấp tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi những đơn vị khác thuộc tập đoàn doanh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website lamchacancadoitay.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể đảm bảo 100% sự an toàn cho thông tin khi được đưa lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa thông tin cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Các bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay lúc bạn đăng ký, các bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công ty Cổ Phần Làm Cha Cần Cả Đôi Tay
Email:
lamchacancadoitay.vn@gmail.com
Website:https://lamchacancadoitay.vn

Nếu như bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hoặc thảo luận hình thức thực hiện tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.