Cách ghi Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT mẫu 13-HSB

Mẫu số 13-HSB

Hướng dẫn chi tiết điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Giấy ủy quyền theo Mẫu 13-HSB tại Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

Cách ghi Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT mẫu 13-HSB

[external_link_head]

Ảnh chụp một phần mẫu 13-HSB

Khi điền Mẫu 13-HSB cần lưu ý những nội dung sau đây:

(1) Nơi cứ trú: Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph¬ường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố).

[external_link offset=1]

(2) Nội dung ủy quyền

Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có; Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì… Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả làm đơn thì cũng phải ghi rõ làm ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi thật cụ thể.

(3) Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm; trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

(4) Chứng thực chữ ký của người ủy quyền

Giấy ủy quyền bắt buộc phải được chứng thực chữ ký của người ủy quyền. Tùy từng trường hợp mà là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc của chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền).

[external_link offset=2]

Lưu ý:

– Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

Quý Nguyễn [external_footer]