Bảo hiểm hưu trí là gì?

Khi người lao động đến độ tuổi nghỉ hưu thì bảo hiểm hưu trí là một loại bảo hiểm nhằm bổ sung thu nhập cho họ và ngày nay loại bảo hiểm này được đông đảo người dân ưa chuộng tham gia.

Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về Bảo hiểm hưu trí là gì? chúng tôi xin cung cấp những thông tin hữu ích qua bài viết dưới đây.

[external_link_head]

Bảo hiểm hưu trí là gì?

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Nội dung giải đáp về Bảo hiểm hưu trí là gì trên đây căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC  về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện của Bộ Tài chính, Bảo hiểm hưu trí.

Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động, bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm.

Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2015/TT-BTC)

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo quy định tại Thông tư 115/2013/TT-BTC.

Bảo hiểm hưu trí là gì?

[external_link offset=1]

Lợi ích của bảo hiểm hưu trí

Có rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc có nên mua bảo hiểm hưu trí không, sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số lợi ích khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện cụ thể như sau:

Thứ nhất: Người lao động nghỉ hưu sẽ có lương hưu khi về già

– Người mua bảo hiểm sẽ được chi trả trong thời gian tối thiểu 15 năm và tối đa đến khi người này tử vong, khi tử vong còn nhận được quyền lợi tử vong.

– Người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tiền hưu trí định kỳ khi tới tuổi về hưu. Bảo hiểm hưu trí giúp người tham gia có khoản tài chính để chi trả viện phí, nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe mà không cần phụ thuộc vào con cái.

– Tiền hưu trí có thể giúp người tham gia tự chủ cuộc sống của mình khi tới tuổi về già không cần dựa dẫm vào con cháu.

Thứ hai: Người tham gia có thể an tâm trước những rủi ro của cuộc sống

Bên cạnh các quyền lợi trên thì người tham gia còn được hưởng các quyền lợi khác như: Quyền trợ cấp mai táng, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi tử vong.

Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm hưu trí còn có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ nhằm gia tăng quyền lợi khi các rủi ro xảy ra như: quyền lợi chăm sóc y tế; quyền lợi hỗ trợ nằm viện; quyền lợi bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo; quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc.

Thứ ba: Bảo hiểm hưu trí cũng là một cách thức gửi tiết kiệm mà sau này có thể làm của để dành thưởng cho con cháu chăm lo cho cuộc sống sau này.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Căn cứ tại Điều 5, Thông tư 115/2013/TT-BTC quy định về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, quyền lợi bảo hiểm hưu trí được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất:  Về quyền lợi hưu trí định kỳ

Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm:

–  Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 (mười lăm) năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

– Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

– Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Thứ hai: Về quyền lợi bảo hiểm rủi ro

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

–  Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

[external_link offset=2]

–  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

+ Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

+ Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

Thủ tục mua bảo hiểm hưu trí

Thủ tục mua bảo hiểm hưu trí rất đơn giản, người muốn tham gia chỉ cần chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

Thủ tục mua bảo hiểm hưu trí trải qua 4 bước bao gồm:

Bước 1: Kê khai chính xác những thông tin trên bản hợp đồng bảo hiểm

Bước 2: Thực hiện đóng phí

Bước 3: Chờ thẩm định thông tin

Bước 4: Cấp hợp đồng bảo hiểm hưu trí

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Bảo hiểm hưu trí là gì? bao gồm: Bảo hiểm hưu trí là gì, lợi ích của bảo hiểm hưu trí, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện và thủ tục mua bảo hiểm hưu trí. [external_footer]