Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

BÀI 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

– Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

2. Chương trình bảng tính

a. Màn hình làm việc

– Trên màn hình làm việc của các chương trình bảng tính có các bảng chọn, các thanh công cụ, các nút lệnh thường dung và cửa sổ làm việc chính.

b. Dữ liệu

– Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số, dữ liệu văn bảng.

Bạn đang đọc:

c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn

– Với chương trình bảng tính, em có thể thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán, từ đơn giản đến phức tạp.

d. Sắp xếp và lọc dữ liệu

– Khi sử dụng bảng tính của Excel ta có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau.

e. Tạo biểu đồ

– Các chương trình bảng tính còn có công dụng tạo biểu đồ.

3. Màn hình làm việc của chươg trình bảng tính

– Thanh công thức: Đây là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.

– Bảng chọn Data: Trên thanh bảng chọn có bảng chọn Data gồm các lệnh dung để xử lí dữ liệu.

Xem thêm:

– Trang tính: Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dung để chứa dữ liệu.

4. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập và sửa dữ liệu

– Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím.

– Thao tác nháy chuột vào ô tính gọi là kích hoạt ô tính.

– Để sửa dữ liệu ta đúp chuột vào ô tính và sửa nội dung giống như khi soạn thảo văn bản.

– Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường  gọi là các bảng tính.

Xem thêm:

b. Di chuyển trên trang tính

– Có hai cách di chuyển giữa các ô tính:

  • Cách 1: Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.
  • Cách 2: Sử dụng chuột và các thanh cuốn.

c. Gõ chữ việt trên trang tính

– Kiểu gõ phổ biến hiện nay là TELEX.

Source:
Category: