Account Number là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Account Number là gì?

Số tài khoản là một chuỗi số duy nhất và cũng có thể bao gồm các chữ cái và các ký tự khác nhằm xác định chủ sở hữu của dịch vụ và cho phép truy cập vào nó. Mã số xác định chủ sở hữu tài khoản. Các mã số tài khoản có số lượng con số tiêu chuẩn mã hóa, và có thể chứa các thông tin được mã hóa cho các mục đích bảo mật nội bộ.

[external_link_head]
  • Account Number là Số Tài Khoản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Account Number nghĩa là Số Tài Khoản.

Mã số xác định chủ sở hữu tài khoản. Các mã số tài khoản có số lượng con số tiêu chuẩn mã hóa, và có thể chứa các thông tin được mã hóa cho các mục đích bảo mật nội bộ.

[external_link offset=1]

Tại một thời điểm, người ta thường sử dụng số Bảo Hiểm Xã Hội làm cách nhận diện chính, đặc biệt đối với người lao động (đối với việc trả lương hoặc quản lý nhân sự ). Vì sự gia tăng của hành vi trộm cắp danh tính, tuy nhiên, thực tế này vẫn chưa được xóa bỏ. Việc sử dụng một số Bảo Hiểm Xã Hội cho mọi loại tài khoản, hoặc là tên người dùng hoặc mật khẩu để nhận dạng điện tử không phải là một ý tưởng tốt.

Definition: An account number is a unique string of numbers and, sometimes, letters and other characters that identifies the owner of a service and permits access to it.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Bạn mở một tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng Agribank , khi nhận thẻ ATM  bạn sẽ được nhận kèm theo một phong bì, trong đó là tờ giấy chứa thông tin về số tài khoản ngân hàng, chính là dãy số do ngân hàng cung cấp (có 13 số) và mã pin (mật khẩu) của thẻ ATM đó. Số tài khoản này giúp bạn thực hiện các giao dịch trên thẻ như chuyển khoản, nhờ người chuyển khoản hộ nhanh chóng và dễ dàng.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Account Number

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Account Number là gì? (hay Số Tài Khoản nghĩa là gì?) Định nghĩa Account Number là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Account Number / Số Tài Khoản. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục [external_footer]